บางครั้งการเป็นคนดู…ท่าทาง เอ๋อๆ มึนๆ ไม่เต็ม ดูอ่อนแอ ดูไม่ทันคน ทำให้เราได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะครับ

บางครั้งการเป็นคนดู…ท่าทาง เอ๋อๆ มึนๆ ไม่เต็ม ดูอ่อนแอ ดูไม่ทันคน ทำให้เราได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะครับ

ไม่ปฎิเสธและคิดว่าจริงพอสมควรกับหัวข้อกระทู้ เพราะเป็นคนที่ถูกมองข้ามเสมอทำให้คนอื่นไ…
0