มีใครเป็นไหม…ไม่ใช้ของ ‘แบรนด์เนม’ เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน ถึง ‘มีเงิน’ ก็ไม่ใช้ ‘เด็ดขาด’ เลย!?

มีใครเป็นไหม…ไม่ใช้ของ ‘แบรนด์เนม’ เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน ถึง ‘มีเงิน’ ก็ไม่ใช้ ‘เด็ดขาด’ เลย!?

ไม่เคยเป็นค่ะ…เพราะไม่มีเงินให้คิดไปถึงขั้นนั้น ฮา~ แต่เอาจริงๆ แล้วมันก็คงขึ้นอยู่กั…
0