ปัญหาของคนติดงาน…ไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาให้แฟน แต่เพราะ ‘ทำตัวเป็นหัวหน้าอีกคน’ ของแฟน

ปัญหาของคนติดงาน…ไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาให้แฟน แต่เพราะ ‘ทำตัวเป็นหัวหน้าอีกคน’ ของแฟน

ปัญหานี้เคยได้ยินกันบ่อยๆ หรือบางคนอาจเจอกับตัวอยู่ก็ได้ในเรื่องของแฟนที่ชอบทำงา…
0