มีคนเคยบอกว่า…“พอถึงวัยทำงานถ้าโสดก็คงอยู่กับงานเลย”  ถ้าใครโสดก็โสดยาวเลย จริงเหรอคะ?

มีคนเคยบอกว่า…“พอถึงวัยทำงานถ้าโสดก็คงอยู่กับงานเลย” ถ้าใครโสดก็โสดยาวเลย จริงเหรอคะ?

คิดว่าส่วนใหญ่คงเป็นแบบนั้น เพราะพอถึงวัยทำงานเราจะตระหนักได้ว่าการดำชีพให้อิ่มท้องสำ…
0