ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ‘แฮร์รี เอส. ทรูแมน’ ได้สั่งทำการให้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูก ใส่ 2 เมืองของประเทศญี่ปุ่น โดยลูกแรก(ลิตเติ้ลบอย) ถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิม่าในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และตามมาด้วยลูกที่สอง(แฟทบอย) ถูกทิ้งใส่เมืองนางาซากิ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 โดยระเบิดทั้งสองลูกถูกตั้งเวลาให้ระเบิดเหนือเมืองเล็กน้อย แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เมืองทั้งเมืองเหลือแต่เถ้าถ่าน ญี่ปุ่นยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามและสูญเสียทุกอย่างนับจากวันนั้น

มาถึงตอนนี้กาลเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 70 ปีแล้ว ทั้ง ‘ฮิโรชิม่า’ และ ‘นางาซากิ’ ได้รับความร่วมมือร่วมใจของคนในประเทศ ช่วยกันฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองจนกลับมาสวยงามอีกครั้ง แต่ชาวญี่ปุ่นก็ยังตัดสินใจเก็บซากความทรงจำบางส่วนเอาไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชาวญี่ปุ่นรุ่นหลังถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.japaninsides.com